Privacybeleid

Privacy beleid `KlusOpgelost`

Uw privacy

“KlusOpgelost” is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk is. Daarom wil ik u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop “KlusOpgelost ” persoonsgegevens verwerkt van zijn klanten en van bezoekers van de website.
 
Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt “KlusOpgelost” zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Identiteit

`KlusOpgelost` is een eenmanszaak met als doel dienstverlening aan bedrijven en particulieren voor onderhouds werkzaamheden.

Gegevensverwerking

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de eigenaar van de eenmanszaak “KlusOpgelost”, per adres Dorpsstraat 62, 4711 NH, Sint Willebrord.

Waarvoor verwerk ik uw persoonsgegevens

 

In het kader van zijn dienstverlening verzamelt en verwerkt de “KlusOpgelost” persoonsgegevens van u:
 
• Wanneer u contact zoekt met “KlusOpgelost”.
• Dit contact kan telefonisch zijn, maar onder contact versta ik ook het gebruik van mijn email adressen.

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met klanten bij het aanbieden van offertes en facturen.

 

Van de klanten van `KlusOpgelost` worden allen onderstaande gegevens opgeslagen:
 
• Achternaam
• Voornaam of voorletter indien die door klant aangegeven is
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoon nummers
• Email adressen
 
 
Uw gegevens worden opgeslagen in een professioneel boekhoudprogramma in een beschermde omgeving op een lokale computer.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Klantgegevens worden uit de computer verwijderd zodra er gedurende zeven jaar geen contact meer met een klant is geweest. Verwijdering van de klantgegevens kan ook eerder plaats vinden als duidelijk is dat de klant geen opdrachten zal verstrekken.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

 

“KlusOpgelost” laat geen enkel gebruik van persoonsgegevens toe door derden, ook niet voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Gebruik van cookies

 

“KlusOpgelost” maakt geen gebruik van cookies. Er worden geen gegevens van website bezoekers vast gelegd.

Website van “KlusOpgelost” en andere websites

 

Op de website van “KlusOpgelost” treft u geen links aan naar andere websites.

Wijzigingen

 

De “KlusOpgelost” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookie beleid. Indien de “KlusOpgelost” een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop “KlusOpgelost” uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal ik dit kenbaar maken via een berichtgeving op mijn website(s) en of in een email aan mijn klanten.